2014-02-13

VENTRIGUARD® LUMBAL KATETER

Geçici harici lumbal drenaj için tasarlanmıştır, antimikrobiyel VentriGuard ürün konseptini, kateterden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı optimize eder.

VentriGuard teknolojisi, patojenik bakterilerin kontrolüne yönelik çözüm olarak, nonmetal, gözenekli bir moleküler yapıya komple bağlanmış olan çok düşük miktarlarda iyonize gümüş kullanır.

Nöroşirürjik teşhis ve tedavi, yüksek standartlarda hassasiyet,sterilite ve travma önleme gerektirir. Bu alandaki tıp uzmanların ve hemşirelerin ihtiyaçlarının karşılanması bizim için temel husustur. Bu nedenle NEUROMEDEX pratikte gerçekten etkili, yenilikçi çözümlere ciddi önem vermektedir.

 

 

NEUROMEDEX Ağrı yönetimi nöropatik ağrı tedavisi için kapsamlı çözüm sunar. Ürünlerin yenilikçi tasarımı etkin bir ağrı mücadelesini garanti etmektedir.